Phần Mềm Giúp tích Hợp Việc Học Trực Tuyến Và ngoại tuyến một cách tốt nhất

ClassIn hỗ trợ linh hoạt các chế độ học tập và khả năng tương thích cao với phần cứng sẵn có

ClassIn tích hợp không gian
trực tuyến và đời thực

Tương lai không “điểm dừng” của giáo dục

2 1

ClassIn thay đổi định nghĩa về bảng viết trong lớp học

Chức năng hỗ trợ và cải thiện sự tương tác của học sinh

Tài nguyên giảng dạy nổi bật để hỗ trợ nhà giáo dục tốt hơn

Khả năng tương thích cao với các phần cứng hiện có

Định lượng, xem xét hành vi học tập
trong và ngoài lớp học

Phân tích dữ liệu để dễ dàng hình dung và mô tả hiệu suất của lớp học

6

Nghiên cứu báo cáo

Giúp học sinh hiểu rõ về cách học từ đó đạt được tiến độ học tập tiến bộ hơn

8

Quản lý lớp học

Hệ thống độc lập với mục tiêu hỗ trợ quản lý các lớp học, nhân sự và phân tích số liệu 

7

Bài tập và chấm điểm

Dễ dàng kiểm soát lượng bài tập về nhà và chấm điểm với tính linh hoạt cao

ClassIn LOGO

Các giải pháp

Tài nguyên

Về chúng tôi