Best Practices

Mục lục

Best Practices sẽ giúp bạn nắm được về quy trình tích hợp và về APIs của ClassIn một cách nhanh chóng.

Cách thêm người dùng và lên lịch lớp học cho người dùng một cách nhanh chóng #

Giải pháp tích hợp API cơ bản: Giải pháp này cho phép bạn đồng bộ hóa dữ liệu của người dùng và lớp học từ hệ thống của bạn đến ClassIn. Phần này giới thiệu các API mà bạn sẽ phải gọi từ backend của hệ thống khi một học viên đăng ký và tham gia lớp học trên nền tảng của bạn.

Lưu ý: Giải pháp này có thể giải quyết việc đồng bộ hóa dữ liệu bằng API và hoàn thành việc tích hợp nhanh chóng. Để tích hợp nền tảng của bạn với ClassIn một cách tốt hơn, cần tích hợp các chức năng khác như sửa đổi và xóa dữ liệu liên quan.

Giới thiệu về Đồng bộ hóa dữ liệu #

  • Trong quá trình tích hợp API, dữ liệu sẽ được đồng bộ hóa theo một chiều từ hệ thống của bạn đến ClassIn, có nghĩa là các hoạt động trong School Dashboard và ứng dụng ClassIn sẽ không được đồng bộ hóa trở lại hệ thống của bạn. Hiện tại, chúng tôi không hỗ trợ phương thức GET. Để tránh xung đột dữ liệu giữa hai hệ thống, bạn nên:
    • 1. Lưu trữ dữ liệu liên quan đến người dùng và các khóa học/bài học liên quan trong cơ sở dữ liệu của bạn để bạn tham khảo sau này.

    • 2. Không cho phép tài khoản phụ sử dụng tab Dạy học trong School Dashboard trừ khi việc này là cần thiết.

    • 3. Khi tạo một khóa học, không đặt giáo viên chủ nhiệm (cố vấn khóa học) một cách không cần thiết.

1. Thêm người dùng #

  • Trước khi lên lịch học cho giáo viên và học sinh, bạn cần sắp xếp tài khoản của người dùng vào 2 hệ thống, hệ thống EEO và hệ thống của riêng bạn. Các bước tổng thể là đăng ký tài khoản ClassIn cho người dùng và lấy UID của người dùng trong ClassIn, sau đó thêm người dùng vào trường của bạn trên ClassIn. UID là mã định danh duy nhất của mỗi người dùng trong ClassIn. Mỗi UID lại có thể có nhiều định danh trong một trường học, chẳng hạn như giáo viên, học sinh hoặc tài khoản phụ trong Dashboard của trường, v.v.

1.1 Các bước #

  • Bước 1 Gọi Register để lấy UID của người dùng;

  • Bước 2 Gọi Add Teacher để thêm người dùng vào tài khoản trường học của bạn với vai trò giáo viên. Gọi Add Student để thêm người dùng vào tài khoản trường học với vai trò là học viên.

1.2 Ghi chú #

  • 1. Khi số điện thoại di động/email của người dùng đã từng được sử dụng để đăng ký tài khoản ClassIn, chọn Add To School Member. Sau đó, người dùng sẽ được thêm vào Dashboard của trường và được cung cấp định danh tương ứng; mật khẩu, hình đại diện và nickname của tài khoản người dùng sẽ không thay đổi.

 • 2. Dữ liệu trả về từ giao diện thêm giáo viên và học sinh là relationship ID giữa người dùng và nhà trường. Tham số này không nên được sử dụng trong quá trình sắp xếp lịch học. Bạn cần sử dụng UID được trả về từ giao diện Đăng ký.
 

2. Sắp xếp lịch học #

2.1 Phương thức A: BGH nhà trường sắp xếp lớp học cho học viên #

  • Admin hoặc giáo viên trong trường cần tạo các khóa học trước, sau đó thêm học viên vào các khóa học và tạo trước các bài học trên nền tảng của bạn. Đối với học viên, họ chỉ cần tham dự vào lớp học ảo khi bài học bắt đầu.

Ghi chú: Trước hết, bạn cần phải thêm người dùng vào trường. Hãy để người dùng có định danh hợp lệ trong trường học của bạn. Sau đó, bạn có thể sắp xếp các khóa học và bài học cho giáo viên và học sinh của trường.

  • Bước 1 Gọi Create Course để tạo một khóa học theo thông tin của các khóa học hiện có trên nền tảng của bạn.

2.2 Phương thức B:Học viên trực tiếp tạo lớp #

  • Ghi chú: Trước hết, bạn cần phải thêm người dùng vào trường. Hãy để người dùng có định danh hợp lệ trong trường học của bạn. Sau đó, bạn có thể sắp xếp các khóa học và bài học cho giáo viên và học sinh của trường.
   • Bước 1 Tạo một khóa học dành riêng cho học viên bằng cách gọi API Create Course. Khóa học có thể chứa các bài học mà học sinh sẽ học.

 

Người dùng thay đổi tài khoản #

Khi giáo viên hoặc học viên thay đổi số điện thoại của họ, bạn có thể cập nhật các thay đổi trong hệ thống bằng những bước sau.

1. Người dùng thay đổi số điện thoại di động #

  • Do tài khoản ClassIn thuộc về người dùng cá nhân nên chỉ bản thân người dùng mới có thể thay đổi số điện thoại di động của họ trong ứng dụng ClassIn.
    • Trong trường hợp người dùng thay đổi số điện thoại di động liên kết với tài khoản ClassIn, UID của tài khoản sẽ không thay đổi. Do đó, bạn không cần phải lên lịch lại khóa học/bài học cho UID đó. Bạn cần cập nhật số điện thoại di động mới của người dùng trong hệ thống của mình. Để có thể nhận thông báo về việc người dùng thay đổi số điện thoại, bạn có thể đăng ký Change mobile phone numbers.
    
   •  
   • ClassIn客户端更换手机号处理

    • Trong trường hợp người dùng không thể truy cập số điện thoại di động đã đăng ký và không thể đăng nhập vào tài khoản ClassIn, người dùng cần có một tài khoản mới để đăng nhập vào ứng dụng ClassIn và tham gia các lớp học. Để làm như vậy, người dùng có thể tự đăng ký tài khoản mới với số điện thoại di động mới trong ứng dụng ClassIn hoặc để nhà trường đăng ký tài khoản thay cho người dùng thông qua API. Trong trường hợp này, người dùng sẽ có một UID mới và bạn cần phải lên lịch lại các khóa học/bài học cho UID mới này. Bạn có thể xóa các khóa học/bài học hiện có trong tài khoản cũ tùy theo nhu cầu.
    •  
    • 使用新手机号 

2. Người dùng hủy tài khoản ClassIn #

  • Có những trường hợp người dùng hủy tài khoản ClassIn của họ trên ứng dụng. Bạn có thể đăng ký Account Cancellation để nhận lời nhắc và dữ liệu liên quan.
    • UID sẽ trở nên không hợp lệ sau khi tài khoản bị hủy. Bạn sẽ không thể hoàn tác hành động này và thông tin lịch học của tài khoản tương ứng cũng sẽ trở nên không hợp lệ. Trong trường hợp này, người dùng sẽ cần một tài khoản ClassIn mới, vui lòng tham khảo quy trình ở trên để đăng ký một UID mới và lên lịch các khóa học/bài học cho UID này.
 
    • 注销手机号

  #

Trang Web phát sóng trực tiếp #

Trang Web phát sóng trực tiếp là gì? #

EEO hỗ trợ phát trực tiếp lớp học trên trình duyệt. Giáo viên cần vào lớp học ảo trong ứng dụng ClassIn và bắt đầu ghi hình lớp học. Học sinh có thể xem phát sóng trực tiếp của lớp học trên một trang web mà không cần đăng nhập vào ứng dụng ClassIn, và có thể tương tác với giáo viên trong bằng cách nhắn vào khung chat. Trang Web phát sóng trực tiếp không giới hạn số lượng người xem. Học sinh không phải tải xuống ứng dụng ClassIn. Khi phát sóng trực tiếp kết thúc, người dùng vẫn có thể xem lại bài học trên cùng một trang web đó.

Chức năng này sử dụng trong các trường hợp: Phát sóng các sự kiện hàng năm của công ty, các hoạt động tuyên truyền hoặc các lớp học có hàng triệu học viên xem cùng một lúc. Không yêu cầu tương tác hình ảnh, âm thanh giữa khán giả và giáo viên.

Bạn có thể nhúng trang phát sóng của ClassIn vào ứng dụng hoặc trang web của mình để cung cấp trải nghiệm liền mạch cho khách hàng của bạn.

Lưu ý: Khi học sinh xem lớp học trực tiếp trong trình duyệt, họ đang xem cảnh được ghi lại từ góc nhìn của giáo viên. Họ thực sự không ở trong lớp học ảo và do đó không thể sử dụng các công cụ tương tác trong lớp học và không thể tương tác video và âm thanh với giáo viên.

Sau đây là hai giải pháp để nhúng website phát sóng trực tiếp của ClassIn vào hệ thống của bạn.

Giải pháp 1. iframe:Nhúng trang ClassIn vào hệ thống, ứng dụng hoặc trang web của riêng bạn. #

Giải pháp này tương thích với hầu hết các hệ thống ngoại trừ các Mini-Programs trong Wechat. Cách lấy url của trang web phát và phát lại

Ưu điểm: Yêu cầu về triển khai thấp. Không cần phải tự thiết kế và phát triển trình phát video. Trang ClassIn có chứa chức năng phát trực tiếp và khung chat trực tiếp. Bạn có thể kiểm soát việc có cho phép người xem đăng nhập để xem trang hay không. Bạn có thể tải xuống dữ liệu do trang ClassIn thu thập trong EEO School Dashboard, hoặc nhận dữ liệu đó qua API.

Nhược điểm: Khả năng mở rộng thấp. Không có xác thực nghiêm ngặt. Có khả năng chương trình phát sóng trực tiếp bị lan truyền.

Giải pháp này sử dụng trong các trường hợp: Phát sóng các lớp học trực tiếp để thu hút khách hàng tiềm năng; phát sóng trực tiếp các hoạt động từ thiện.

Các bước tích hợp: Tạo các khóa học và bài học trên hệ thống của bạn thông qua API → Lưu trữ url của bài học được phát sóng trực tiếp trên web vào trong cơ sở dữ liệu của bạn → Nhúng trang web phát sóng trực tiếp của ClassIn vào hệ thống của bạn thông qua iframe → Nhận dữ liệu của người xem qua API (dịch vụ đăng ký dữ liệu của ClassIn) → Hiển thị và phân tích dữ liệu trên hệ thống của bạn

Mẫu: thêm iframe vào trang của bạn 

<iframe src="https://www.eeo.cn/live.php?lessonKey=0a9c56ba30c05733"></iframe>

Kết quả: Nhấp và chuyển đến trang trực tiếp trên web của ClassIn

1.1 Cách lấy url của trang web phát sóng trực tiếp và trang phát lại #

Lưu ý:Không thể tích hợp trang web phát sóng trực tiếp và trang phát lại của ClassIn với các mini programs trên Wechat.

Bạn có thể lấy url thông qua các API: Create a Lesson, Create Multiple Lessons , Edit Lesson, Set Recording, Web-live and Web Replay for Lessons. Giá trị được trả về trong trường ‘live_url’ là url của trang phát trực tiếp trên web. Khi bài học đang diễn ra, url là có thể dùng để phát sóng bài học trực tiếp; và khi bài học kết thúc, bạn có thể sử dụng cùng một url để phát lại lớp học. 

Mẫu: https://www.eeo.cn/live.php?lessonKey=0a9c56ba30c05733

Trang web phát sóng trực tiếp cũng có khung chat bằng văn bản. Khi tạo bài học, bạn có thể cài đặt chỉ cho phép người xem đã đăng nhập quyền xem lớp học trực tiếp hoặc tham gia chat. Người xem cần điền số điện thoại di động để đăng nhập.

Nếu bạn muốn học sinh của mình duy trì trạng thái đăng nhập khi họ truy cập trang web phát sóng trực tiếp của ClassIn từ hệ thống của bạn, bạn có thể tham khảo Cách tránh đăng nhập lần thứ hai

1.2 Cách tránh đăng nhập lần thứ hai trong trang ClassIn #

Giải pháp này cho phép khán giả của bạn duy trì trạng thái đăng nhập khi họ chuyển đến trang web phát trực tiếp của ClassIn từ hệ thống của bạn. Người xem không cần nhập tài khoản và mật khẩu ClassIn của họ khi vào trang phát trực tiếp của ClassIn. Tài khoản ClassIn được sử dụng để hiển thị trên khung chat và để thu thập dữ liệu.

1.2.1 Cách duy trì trạng thái đăng nhập trên trang web phát trực tiếp/phát lại của Bài học**

  • Sau khi bạn có được trang web phát trực tiếp cho bài học nhất định
    • Ví dụ: https://www.eeo.cn/live.php?lessonKey=xxx
   •  

    • Bạn cần thêm giá trị của tài khoản, nickname, checkCode của người xem vào phía sau https://live.eeo.cn/live_partner.html?lessonKey=00d1c98a91c52568https://www.eeo.cn/live.php?lessonKey=xxx

    • Lưu ý: Việc duy trì trạng thái đăng nhập trên trang web phát trực tiếp/phát lại khác với web-live-replay url.

  • Làm thế nào để có được giá trị của các tham số?
    • Các tham số cần có là secret, lessonKey, account, nickname, checkcode

    • secret: tìm SECRET trong trang classin.com – Hồ sơ – API – API对接密钥 (thẻ đầu tiên)

    • lessonKey: tìm lessonKey trong url của trang phát trực tiếp và phát lại

    • account: tài khoản của học sinh (số điện thoại di động)

    • nickname: biệt danh của học sinh

    • checkcode = md5(secret+lessonKey+account+nickname)

  • Dưới đây là một ví dụ về việc chuyển các tham số bắt buộc trong url 
 • https://live.eeo.cn/live_partner.html?lessonKey=00d1c98a91c52568&account=13700000000&nickname=classin&checkCode=d8c57caf088529b4ddd15b0f694d847b

1.2.2 Cách duy trì trạng thái đăng nhập trên trang web phát lại/trực tiếp của Khóa học** #

  • Lưu ý: url của trang web phát trực tiếp một khóa học có chứa đường link của tất cả các bài học, có nghĩa là người xem có thể truy cập trang phát trực tiếp/phát lại của mỗi bài học từ trang phát trực tiếp/phát lại của khóa học. Nếu bạn chỉ muốn người xem truy cập các bài học cụ thể, vui lòng sử dụng url phát trên trang phát trực tiếp/phát lại của bài học.

  • Lấy url của trang web phát trực tiếp/phát lại thông qua API Obtain url of course’s web broadcast/replay
    • Ví dụ:
   • https://www.eeo.cn/webcast.php?courseKey=xxx&lessonid=xxx 

    • Thêm các tham số account, nickname, checkCode vào phía sau 
    •  
   • https://live.eeo.cn/webcast_partner.html

    • Lưu ý: Việc duy trì trạng thái đăng nhập trên trang web phát trực tiếp/phát lại khác với web-live-replay url

  • Làm thế nào để có được giá trị của các tham số?
    • Các thông số cần thiết: courseKey, lessonid, account, nickname, checkCode

    • lessonid là tùy chọn, các tham số khác là bắt buộc

    • account: Tối đa 32 ký tự 

    • nickname: Tối đa 16 ký tự

    • checkCode = md5(secret+courseKey+account+nickname)

    • secret là SECRET được hiển thị trong trang classin.com – thẻ API.

  • URL mẫu:

  •  
 • https://live.eeo.cn/webcast_partner.html?courseKey=7be856f28907f1a2&lessonid=123456&account=18600123456&nickname=eeo&checkCode=febe50cd50ba4d3af506bfa118a3845b

1.2.3 Cách lấy dữ liệu liên quan đến trang web phát trực tiếp và phát lại #

Vui lòng tham khảo Đăng ký nhận dữ liệu
Bạn có thể đăng ký nhận dữ liệu của các học viên đang xem trang web phát trực tiếp, dữ liệu này sẽ được gửi ngay lập tức khi phát trực tiếp đang diễn ra (real-time). Dữ liệu của trang web phát lại sẽ được gửi sau giờ học. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để đăng ký dữ liệu bạn cần.

Giải pháp 2. Phát triển trình phát video của riêng bạn và đem buổi phát trực tiếp trên ClassIn hiển thị trên trình phát video của bạn #

Bố cục của trang web phát trực tiếp/phát lại của ClassIn là cố định và không thể tùy chỉnh. Giải pháp này phục vụ cho các trường học đã có trình phát video để phát trực tiếp và hiển thị mp4 hoặc các trường muốn tùy chỉnh trang phát sóng trực tiếp của riêng mình. Bạn chỉ cần lấy pull-stream url của lớp học ClassIn và phát sóng trực tiếp nó trong trình phát của mình.

Ưu điểm: Khả năng mở rộng tốt. Thuận tiện cho việc tái phát triển, xác thực, mã hóa, ghi âm, v.v.

Nhược điểm: Yêu cầu khối lượng công việc phát triển lớn và khả năng kỹ thuật. Bạn cần tự phát triển trang phát trực tiếp và làm cho trang này tương thích với PC và thiết bị di động. Nếu bạn muốn phát lại lớp học, bạn cũng cần nhận url của bản ghi hình được push bởi ClassIn. (https://docs.eeo.cn/api/en/datasub/classrelated.html#3recording-class-file-generated-message)

Giải pháp này sử dụng trong các trường hợp: Dành cho các trường học cung cấp video lớp học dưới dạng sản phẩm, hoặc yêu cầu bảo mật tuyệt đối khi phát trực tiếp lớp học, hoặc mong muốn tùy biến trang phát trực tiếp.

Các bước tích hợp: Lên lịch các khóa học và bài học từ hệ thống của bạn thông qua API → Nhận và lưu trữ pull-stream url → Phát trực tiếp:phát pull-stream url trong trình phát của bạn → Nhận url của bản ghi hình lớp học qua API → Phát lại:Phát url nhận được trong trình phát của bạn.

2.1 Cách lấy pull-stream url #

Bạn có thể lấy pull-stream url qua API Create a Lesson, Create Multiple Lessons, Edit Lesson, Set Recording, Web Live/Replay for Lessons. Ba protocol được cung cấp là RTMP, HLS và FLV.

Làm thế nào để chọn sử dụng protocol  nào?

  RTMP HLS FLV(HTTP-FLV)
Tên đầy đủ Real Time Message Protocol HTTP Liveing Streaming RTMP over HTTP
Protocol Kết nối TCP dài Kết nối HTTP ngắn Kết nối HTTP dài
Nguyên tắc Dữ liệu real-time được chuyển tiếp ngay khi nhận được Thu thập dữ liệu trong một khoảng thời gian, tạo tệp ts slice (3 slices) và cập nhật m3u8 index Giống như RTMP, sử dụng protocol HTTP (cổng 80)
Thời gian delay 1-3 giây 5-20 giây (Tùy thuộc vào slice) 1-3 giây
Web support Yêu cầu plug-in  trong H5 Hỗ trợ H5 Yêu cầu plug-in trong H5
Khác Hiệu suất yếu khi phát trực tiếp đa nền tảng. Yêu cầu Flash. Cần phải request nhiều lần trong quá trình phát trực tiếp. Yêu cầu cao về chất lượng đường truyền Internet Yêu cầu Flash. Không hỗ trợ đa luồng âm thanh, đa luồng video. Không dễ tìm kiếm (ví dụ kéo thanh tiến trình)

HỎI ĐÁP #

Q1. iframe là gì và làm thế nào để sử dụng nó? 

A1. iframe thường được sử dụng để chứa các trang khác. Ví dụ: bạn có thể tải nội dung lên trang web của bạn từ một website khác hoặc từ một trang khác trên website của bạn. Thông thường, bạn có thể sử dụng iframe để tạo trực tiếp các iframe tags trên trang và chỉ định src.
Ví dụ: <iframe src=”url”></iframe>

Q2.Pull-stream là gì và làm thế nào để sử dụng nó? 

A2. Pull-stream: Server đã có sẵn nội dung của buổi phát trực tiếp và server url có thể được pull đến các địa chỉ khác. Có nghĩa là, trong server có chứa các tệp video phát trực tiếp. Các tệp video này được đọc dựa theo các loại protocol khác nhau (chẳng hạn như RTMP, HLS, FLV), hay còn gọi là pull-streaming.

Các giải pháp để gọi ClassIn Client từ hệ thống của bạn #

Nếu trường bạn đã có website, bạn có thể tham khảo giải pháp để gọi ứng dụng ClassIn từ trang của mình và thêm tính năng lớp học ảo vào website.

APIhttps://docs.eeo.cn/api/en/getLoginLinked.html

Lưu ý:Hiện tại, không thể gọi ClassIn Client từ các mini programs trong Wechat do hạn chế từ Tencent.

Hai loại link gọi được cung cấp #

  • Sử dụng link gọi được tạo qua API
    • Trải nghiệm người dùng:Nhấp chuột để gọi ứng dụng ClassIn và tự động vào lớp học ảo. Nếu ứng dụng ClassIn chưa được cài đặt trên thiết bị thì sẽ không có phản hồi. Hãy nhắc giáo viên và học viên cài đặt ứng dụng ClassIn trước.

  • Sử dụng processed link, trang trung gian
    • Trải nghiệm người dùng:Trang trung gian do ClassIn thiết kế sẽ nhắc người dùng tải xuống ứng dụng ClassIn nếu người dùng chưa cài đặt ứng dụng.

    • Mô tảhttps://www.eeo.cn/client/invoke/index.html Link này tương thích với PC và thiết bị di động và được sử dụng để xác định xem người dùng đã cài đặt ClassIn client chưa. Nếu client bị dừng, các tham số trung gian sẽ nhắc nhở người dùng mở client. Nếu bạn cũng muốn link này tự động dẫn người dùng đến chính xác lớp học của họ, bạn cần thêm tất cả các tham số do API trên trả về vào sau ‘https://www.eeo.cn/client/invoke/index.html‘, ví dụ như trong dòng mã thứ hai bên dưới:

<a href='https://www.eeo.cn/client/invoke/index.html'>Invoke các Khách hàng</a>

<a href="https://www.eeo.cn/client/invoke/index.html?telephone=12345678901&classId=1213545&courseId=394761&schoolId=1009478">Gọi các khách hàng từ trang web vì lớp học tài khoản 12345678901</a>

  • Lưu ý:Link gọi cho thiết bị iOS đã được nhúng sẵn với trang trung gian để hướng dẫn người dùng tải xuống hoặc khởi chạy ứng dụng khách ClassIn.

A. Gọi ClassIn Client từ thiết bị iOS #

1.1 Gọi từ trang H5 #

  • Theo mặc định, link gọi tạo cho thiết bị iOS được nhúng với trang trung gian. Url có thể tự động gọi ClassIn Client từ Wechat. Nếu ClassIn Client chưa được cài đặt trên thiết bị của bạn, bạn cần mở nó trong trình duyệt và làm theo prompt sau để tải xuống ClassIn Client trong App Store.
   H5 Invoke

1.2 Gọi từ ứng dụng của bên thứ ba #

  • Nếu bạn ưu tiên không hiển thị trang trung gian Sử dụng[UIApplication sharedApplication] để mở liên kết của trang trung gian, ứng dụng ClassIn client sẽ được khởi chạy tự động.

  • Nếu bạn muốn gọi ứng dụng ClassIn client trực tiếp trong ứng dụng của mình mà không cần chuyển đến trình duyệt: Sử dụng webview để mở liên kết của trang trung gian. Sau đó, trang trung gian sẽ được mở trong ứng dụng mà không cần chuyển sang trình duyệt; Nghĩa là, bạn có thể sử dụng trình duyệt tích hợp sẵn để mở liên kết trang trung gian và đặt ua thành Safari.

B. Gọi ứng dụng ClassIn client từ thiết bị Android #

  • Theo mặc định, link gọi cho các thiết bị Android không có trang trung gian và không hỗ trợ gọi trực tiếp ứng dụng ClassIn client trên WeChat;

  • Sử dụng protocol header của link gọi gốc: Đó là classin://. Bạn nên đặt link gọi tại vị trí được chỉ định trong trang của mình và liên kết một button để gọi nó. Link gọi ban đầu sẽ không phản hồi khi nó được mở trong WeChat. Bạn nên sử dụng trang trung gian theo hướng dẫn bên dưới.

  • Sử dụng trang trung gian để gọi ứng dụng ClassIn client:https://www.eeo.cn/client/invoke/index.html. Bạn cần chuyển đến trình duyệt để mở, hoặc mở bằng webview tích hợp sẵn trong máy. Nếu bạn muốn link tự động gọi ứng dụng ClassIn client và dẫn người dùng đến chính xác lớp học của họ, bạn cần thêm các tham số telephone, courseId, classId và schoolId vào sau địa chỉ trang.

C. Gọi Máy khách ClassIn từ Thiết bị PC #

  • Sử dụng protocol header của link gọi gốc: Đó là  classin://. Lấy link thông qua API. Link có thể tự động gọi người dùng và dẫn họ vào lớp học.

  • Sử dụng trang trung gian để gọi ứng dụng ClassIn client: Đó là https://www.eeo.cn/client/invoke/index.html,Đối với tính năng tự động gọi người dùng và dẫn vào chính xác lớp học của họ, hãy thêm các tham số của telephone, courseId, classId và schoolId sau địa chỉ trang.

D. Gọi Ứng dụng ClassIn client từ WeChat Official Account #

  • Nếu bạn muốn sử dụng link để gọi khách hàng trong Wechat official account, chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng trang trung gian. Vui lòng xem Sử dụng processed link, trang trung gian. Phương pháp này không thể tự động gọi ứng dụng ClassIn client. Bạn cần chuyển sang trình duyệt để hoàn tất quy trình gọi.