Chuẩn bị bảng đen Blackboard (Phòng tự học)

ClassIn cung cấp người dùng tính năng Bảng đen (Blackboard) như một phương tiện giúp giáo viên dễ dàng chuẩn bị tài liệu trước buổi học, đồng thời học sinh cũng có thể tự thiết kế một phòng học cho riêng mình.

Giao diện đăng nhập và bảng đen chính:wOSNI5S0gmC7AAAAABJRU5ErkJggg==

ẢNH 1: Vị trí truy cập trên máy tính

giao dien dien thoai 1

ẢNH 2: Vị trí truy cập trên điện thoại

Các hoạt động trên bảng đen được hỗ trợ như một lớp học chính, giáo viên có thể dựa vào tính năng này để soạn thảo các tài liệu liên quan đến bài giảng trên nền tảng ClassIn, như file edb,pptx,…

ẢNH 3: Soạn thảo file EDU trước khi vào lớp

Để lưu giữ trình soạn thảo, giáo viên có thể tùy chọn Save/Share trong thanh vali công cụ: