Thiết lập điều kiện mở khóa (Prerequisite) trên ứng dụng ClassIn

  • Giáo viên có thể thiết lập một điều kiện tiên quyết cho hoạt động học tập. Học viên có thể tham gia hoạt động sau khi đã thỏa mãn được các điều kiện đề ra.
  • Các hoạt động được hỗ trợ: Bài tập, Bài kiểm tra, Phiếu đáp án, Thảo luận, Học liệu, Khoá học đã ghi hình. (Không hỗ trợ Lớp học và Check-in).
  • Mỗi hoạt động chỉ hỗ trợ một điều kiện tiên quyết, và có thể thiết lập một hoạt động học tập tiên quyết cho nhiều hoạt động khác.
  • Để thêm Điều kiện tiên quyết, ta làm như sau:
 +fBLRFZe5A6AAAAABJRU5ErkJggg==
 D2DpHmuVof3ZAAAAAElFTkSuQmCC
  • Sau khi đã hoàn tất việc cài đặt, giao diện bài tập, bài kiểm tra,… sẽ hiển thị như sau:
IAAAAASUVORK5CYII=
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm

Về ClassIn

ClassIn, ra mắt từ năm 2016, là nền tảng chuyên biệt cho dạy – học trực tuyến, nhanh chóng được người dùng toàn cầu ưa chuộng. ClassIn hiện đã hiện diện trên 150 quốc gia có nền giáo dục hàng đầu như Anh, Mỹ, Úc, Nhật,…với hơn 60 ngàn trường học sử dụng. Với châm ngôn “học khác với họp”, các tính năng của ClassIn giúp giáo viên thiết kế lớp học online vô cùng sinh động, mô phỏng gần như 90% các hoạt động trong lớp offline.